4.1.11

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ....

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ να έχουμε ή .....
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ να την κάνουμε.....?

Φέτος, το ψυχο-δρόμιο δεν εύχεται - υπήρξαν άλλωστε πολλές ευχές και είμαστε όλοι χορτάτοι.

Φέτος έχουμε να κάνουμε κι όχι να έχουμε.

Με αυτήν την προτροπή και προβληματισμό καλοσωρίζουμε τον νέο χρόνο,τις νέες συνθήκες στην ζωή μας και με θέληση προχωράμε.για το ψυχο-δρόμιο,
Αποστόλης
Ελευθερία